USGTF-美国高尔夫职业教练协会中国教练杯比赛成绩

名次 姓名 前九 后九 总杆
1 付维林 37 40 77
2 储周伍 40 38 78
3 俞国兵 41 38 79
4 张存杰 40 39 79
5 陈允亮 39 41 80
名次 姓名 前九 后九 总杆
1 巩承鑫 40 43 83
2 王兴海 41 43 84
3 林正崇 44 47 91
4 贝宇敏 47 44 91
5 朱长远 49 45 94
名次 姓名 前九 后九 总杆
1 李冰星 38 39 77
2 仲浩浩 39 40 79
3 吴敌 48 44 92
名次 姓名 前九 后九 总杆
1 梁入月 41 39 80
2 刘娟娟 41 40 81
3 曲桦 40 41 81

合作伙伴

 • 海宁尖山高尔夫俱乐部
 • igpa-logo-final-38
 • 365logo
 • lvzhou
 • bd3eb13533fa828b9363dce5fa1f4134970a5a77
 • u41243180432597684241fm21gp0
 • baizhou
 • gtf-logo
 • Copyright © 2001-2017 版权所有 USGTF美国高尔夫职业教练协会-中国分会

  服务热线

  137-0185-7007

  申请成为USGTF会员